Kontakt

TEPRON spol. s r.o.
place Palugyayho 777 info IČO:  31595359
03101 Liptovský Mikuláš DIČ: 2020428894
Slovenská republika IČ DPH:  SK2020428894
edit Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1510/L
Sekretariát
phone +421 44 554 1045
mail_outline tepron@tepron.sk
Práca
mail_outline hr@tepron.sk
Objednávky
phone +421 948 016 509
mail_outline odbyt@tepron.sk
Spolupráca
mail_outline info@tepron.sk
Managing Partner, konateľ
Adrián Hričák
phone +421 903 802 958
mail_outline a.hricak@tepron.sk
Technický manažér, konateľ
Ing. Peter Ballo
phone +421 903 410 817
mail_outline p.ballo@tepron.sk
Výrobno - obchodný manažér
Ing. Vladimír Bartánus
phone +421 911 548 384
mail_outline v.bartanus@tepron.sk
TEPRON spol. s r.o.
location_on Palugyayho 777
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

info IČO: 31595359
DIČ: 2020428894
IČ DPH: SK2020428894
edit Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1510/L
Sekretariát
phone +421 44 554 1045
mail_outline tepron@tepron.sk
Managing Partner, konateľ
Adrián Hričák
phone +421 903 802 958
mail_outline a.hricak@tepron.sk
Technický manažér, konateľ
Ing. Peter Ballo
phone +421 903 410 817
mail_outline p.ballo@tepron.sk
Výrobno-obchodný manažér
Ing. Vladimír Bartánus
phone +421 911 548 384
mail_outline v.bartanus@tepron.sk
Objednávky
phone +421 948 016 509
mail_outline odbyt@tepron.sk
Práca
mail_outline hr@tepron.sk
Spolupráca
mail_outline info@tepron.sk